دوشنبه, 12 مرداد 1394
ads

حوزه روابط عمومی

شهردار کرج: عملکرد روابط عمومی‌ها از روش سنتی به الکترونیک تغییر یابد

شهردار کرج: عملکرد روابط عمومی‌ها از روش سنتی به الکترونیک...

علی ترکاشوند در بیست و دومین نشست کمیته ارتباطات و بین‌الملل کلانشهرهای کشور که پیش از ظهر امروز با حضور رئیس شورای‌ شهر و شهردار کرج در سالن جلسات شهرداری...

شهردار کرج: عملکرد روابط عمومی‌ها از روش سنتی به الکترونیک تغییر یابد

شهردار کرج: عملکرد روابط عمومی‌ها از روش سنتی به الکترونیک...

علی ترکاشوند در بیست و دومین نشست کمیته ارتباطات و بین‌الملل کلانشهرهای کشور که پیش از ظهر امروز با حضور رئیس شورای‌ شهر و شهردار کرج در سالن جلسات شهرداری...